Alle aanbiedingen uit alle folders van Nederland!

Privacy

Privacyverklaring Beste.nl

Via de dienst www.beste.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Telefoonboek B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Telefoonboek B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1472640. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-8-2013.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.
Wij gebruiken de volgende gegevens, indien u deze aan ons verstrekt, om de dienst te laten functioneren:
 • NAW gegevens
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
Wij verzamelen bij registratie en voor het gebruik van de app uw:
 • Facebook ID en inlognaam
 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Aantal Facebook vrienden
 • Taal
Een deel van bovenstaande gegevens ontvangen wij via Facebook, u logt immers in via uw Facebook account. Lees de privacy statement van Facebook derhalve goed door. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor welke doeleinden Facebook uw persoonsgegevens gebruikt/verwerkt/verzamelt.
Wij verzamelen statistieken en slaan deze op. De statistieken worden echter geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar tot een persoon. De statistieken kunnen gedeeld worden met aangesloten partners.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
 • E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
 • Per mail
 • Per pushbericht middels de app
 • Via sociale media
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registreren

Om gebruik te maken van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie middels uw e-mailadres bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij van u uw emailadres:
Daarnaast kunt u onderstaande persoonsgegevens op uw profielpagina opgeven. Deze gegevens gebruikt Beste.nl om relevantie van getoonde deals te verbeteren en om de gebruikerservaring op Beste.nl te verhogen.
 • Uw NAW gegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw (profiel-) foto
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Om toegang te krijgen tot ons online portaal vragen wij van u:
 • Uw e-mailadres
Bij gebruik van de dienst kunnen de volgende gegevens gepubliceerd worden zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:
 • Uw NAW gegevens
 • Uw (profiel-) foto
 • Door u zelf opgegeven informatie
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.

Aankopen

Via www.beste.nl kunt u credits aankopen om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit.
Hierbij vragen wij de volgende gegevens:
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties, waarbij wij persoonsgegevens bijhouden om deze en mailings op maat te snijden.
Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
 • Door u zelf opgegeven interesses
 • Langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u
 • De paden waarlangs u door de dienst navigeert
 • Statistieken over hoe u de dienst gebruikt
Via de door u opgegeven persoonsgegevens kunnen wij u met uw toestemming op de hoogte houden van komende deals en eventuele andere interesante actie, al dan niet via aangesloten partners. Dit kan aan de hand van eerder gekochte deals en eventuele opgegeven interesses.
Het betreft de volgende persoonsgegevens:
 • Uw NAW gegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw emailadres
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hierdoor herkennen wij uw bezoek en kunnen wij inloggegevens bewaren, zodat u sneller kunt inloggen.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Kun jij ook elke maand € 100,- aan boodschappen besparen?